ආහාර තාක්ෂන පුහුණු වැඩසටහන

ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය කියන්නෙ දිනෙන් දින වෙනස්වන වගේම වෙළද පල පුලුල් වන ක්ෂ්‍රේත්‍රයක්.මේ ක්ෂ්‍රේත්‍රය තුල දැඩි තරගකාරීත්වයකුත් තියනවා.නමුත් අඩු ආයෝජනයක් කරල පුංචියට පටන් ගන්න පුලුවන් ව්‍යාපාරයක් විදියට හදුන්වන්නත් පුලුවන්,

වර්ථමානයේ විවිධ බපාරයක් විදියට පුංචියිට් නිෂ්පාදන වලට හොද ඉල්ලුමක් වෙළද පල තුල ඇතිවෙලා තියනවා.ඉතින් ඒ ඉල්ලුම අවස්ථාවක් කර ගැනීමට අපේක්ෂිත පිරිසකට එහෙම නැත්නම් දැනටත් ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෂ්‍රේත්‍රෙය් විවිධ නිෂ්පාදන කරන සහ අලුතින්ම ව්‍යාපාරයක් විදියට පුංචියට ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින පිරිසකට අද අපි තාක්ෂණික පුහුණූවක් ලබා දුන්නා.

ඒ පුහුණුවෙදි බයිට් වර්ග ගණනාවක් හදන විදිය කියල දෙන්න අපිට පුලුවන් කම ලැබුණා.ක්ෂේත්‍රෙය් ප්‍රවීන උපදේශක වරියක වන මල්ලිකා නානායක්කාර මහත්මිය විසින් උපදේශකත්වය සැපයුවා..අද දවසෙදි
 01.බට්ටො බයිට්,මුදු බයිට්  නිෂ්පාදනය

 02.අල චිප්ස් නිෂ්පාදනය

 03.මුරැක්කු නිෂ්පාදනය

 04.මිශ්‍ර බයිට් නිෂ්පාදනය

 05.උම්බලකට බයිට් නිෂ්පාදනය

 06.මඤ්ඤොක්කා පෙති බයිට් නිෂ්පාදනය 

 07.බිම්මල් බයිට් නිෂ්පාදනය

 08.කෙසෙල් චිප්ස් බයිට් නිෂ්පාදනය

 09.කරවිල බයිට් නිෂ්පාදනය 

 10.පකඩ නිෂ්පාදනය,  සිදුකරන විදිය කලා..මේකෙදි බිම්මල් බයිට් ,කෙසෙල් චිප්ස් බයිට්,කරවිල බයිට් හැමෝටම අලුත්ම අත් දැකීමක් වුණා..

කොහොම නමුත් මේ පුහුණු ලාභීන් අනාගතයෙදි තමාගේම සුලු ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන,එය ආදායම්  උත්පාදන මාර්ගයක් බවට පරිවර්ථනය කිරිමට අප සූදානමින් ඉන්නවා…මොකද අපි මේ පුහුණූ පවැත්වීමේ අවසාන අරමුණ අලුත් ව්‍යවසායකයෙක් සමාජයට දායාද කිරීම………..

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
This entry was posted in Activites. Bookmark the permalink.

හිතෙන දේ කීවනම්......................................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s