පොල් ඉඩම් වල පාංශු හා තෙතමන සංරක්ෂණය…02

පසුගිය ලිපියකින් අපි පොල් ඉඩම් වල පාංශු තෙතමන සංරක්ෂණය සම්බන්ධව කථාකිරීම ආරම්භ කලා,අද අපි එතැන් සිට ඔබව දැණුවත් කරණවා.

පොල් ලෙලි වැලලී
වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් උරාගෙන රදවා ගැනීමේ විශේෂ හැකියාවක් පොල්ලෙලි වලට තියනවා.පොල් ලෙලි වල ඇති මෙම ලක්ෂණය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් නියග කාලයේදී ජල හිගතාවය නිසා පොල් ගසට විය හැකි හානි අඩුකිරීමේ මාර්ගයක් ලෙස පොල් ලෙලි ඉතා කාර්යක්ෂමව යොදා ගත හැකිය.පොල් ලෙලි පසේ වැලලීමෙන් වර්ෂා කාලයේ දී මෙම ජලය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට පොල් ගසට හැකිය.මෙම ක්‍රියාවලිය නිසා නියගයෙන් පොල් ගසට වන හානි අඩුකිරීම සදහා පොල් ලෙලි වැලලීමේ ක්‍රම කිහිපයන් නිර්දේශ කර ඇත.

වැලලීම සදහා අලුත් පොල් ලෙලි යොදා ගත යුතුය.ලෙලි තට්ටුවක් සහ ඒ මත තුනී පස් තට්ටුවක් වන ආකාරයට වල පිරවිය යුතුය.මුදුනේම ලෙලි තට්ටුව(පස් මට්ටමේදී)යටි අතට වසනු ලැබේ.

පොල් ලෙලි එහි බර මෙන් 6 – 8 ගුණයක් ජලය රදවා ගනී.වැස්සට තෙමී සේදී ගිය ලෙලි වල දැනීමට එතරම් සුදුසු නොවේ.ලෙලි තට්ටුව පසෙන් උඩට එසවීම සුසුසු නැහැ.ජලය රදන බිම්වල පොල්ලෙලි වැලලීම සුදුසු නැහැ.ලෙලි වැලලීම නිසා අවුරැදු 5 – 6 ක කාලයක් දක්වාම පොල් ගසට ප්‍රෙයා්ජන ලබා ගන්න පුලුවන්.

අ.පොල් පේළියේ ගස් දෙකක් අතර එක බැගින්(වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රම)

විවිධ පොල් ලෙලි වැලලීමේ ක්‍රම අතුරින් පොල් ලෙලි පේළියේ ගස් දෙකක් අතර අඩි 8*4*3 වලවල් ක්‍රමය ඉතාම සුසුසුයි.වලේ ප්‍රමාණය.විශාලත්වය වැඩිපුර ලෙලි වැලීමට හැකි වීම සහ වැඩිපුර ජලය රදවා ගැනීම මේ ක්‍රමයේ පවතින වාසි වේ.එබැවින් නිර්දේශ කිරීමේදී අඩි 8*4*3 ක්‍රමයට වඩාත් ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලබනවා.පොල් ලෙලි වැලලීමේදී ඉඩම් ජල හිගය වැඩිපුරම ඇතිවන ප්‍රෙද්ශය තෝරාගෙන ඒ අනුව අන් ඉඩම් කොටස් වලද ලෙලි වැලලීම කිරීම අවශ්‍ය වනවා.එක් වරක් පොල් ලෙලි වැලලීම ක පසුව ථලදායී බලපෑම වසර 6ක් පමණ තියාගන්න පුලුවන්.

කාණුවක පොල් ලෙලි වැලලීම
පොල් ගසට අඩි 6ක් දුරින් වන පරිදී අඩි 3*3 ප්‍රමාණයේ දිග වැඩි කාණු සකස් කර පොල් ලෙලි වැලලීම කරන්න පුලුවන්.මෙහිදී ප්‍රවාහන කටයුතු සදහා බාධා නොවන්නෙ,වලලන ලද පොල් ලෙලි කාණු පොල් පේලිය මැදින් පිහිටන්නෙ නැති නිසා.තවද අධික පොල් ථලදාවක් සහිත සහ එමගින් පොල් ලෙලි විශාල වශයෙන් ලැබෙන ඉඩම් සදහා මෙම ක්‍රමය වඩාත් සුදුසුයි.බෑවුම හරස් වන පරිදී මෙම කාණුවල දිශාව යොමු කරන්න ඕනෙ.

සටහන….
පොල් ලෙලි වල මිල ඉහළ යමින් පවතිනවා.එබැවින් කොහු කර්මාන්තයට පොල් ලෙලි සදහා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. මේ නිසා අනාගතයේදී පොල් ලෙලි වැලලීමට වඩා විකිනීමට පෙළබෙන්න පුලුවන්.
ඒහෙත් මතක තියා ගන්න ඕනෙ ලෙලි වලින් ලැබෙන පොටෑසියම් පොහොර,කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයයි.මේ සදහා දැන් දැන්ම කොහු ලබා ගන්නා යන්ත්‍ර පොල් වගාකරැවන් විසින් තම ඉඩම් සදහා හදුන් වා දීම වැදගත්.ඒමගින් පොල් ලෙලි වෙනුවට කොහු විකිණීම සිදුකල හැකි අතරම,පොටෑසියම් සහ කොහු බත් ඉඩමට ලබා දෙන්න පුලුවන්.

මෙසේ ඉතිරිවන කොහුබත් පොල් පාත්ති මත විසුරැවා හැරීම,ඉඩමේ ඉතිරි ප්‍රෙද්ශයේ විසුරැවා හැර හැරෝ කිරීමෙන් පසට කළවම් කරන්න ඕනේ.

(අපි මීලග කොටසෙන් තවත් විවිධ ක්‍රම පිළීබදව කථාකරමු)

Advertisements
This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

හිතෙන දේ කීවනම්......................................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s